Ik help u graag bij het realiseren van de ambities om de dienstverlening in uw organisatie te verbeteren. Ondersteuning op basis van een advieskaart wordt over het algemeen ingezet om projectleiders, (programma)managers en teamleiders te ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening en de doorontwikkeling van een  Klant Contact Centrum en/of team burgerzaken.

De ondersteuning middels een advieskaart is flexibel in te zetten op diverse onderdelen en onderwerpen; maar net waar u behoefte aan heeft. Dat kan bij voorbeeld zijn:

  • Ondersteuning bij het “doorlichten” van de huidige werkwijze binnen een team KCC en/of burgerzaken en het samen formuleren van verbeterpunten.
  • Ondersteuning en advisering over het herijken van de visie en de doorontwikkeling van het KCC/team burgerzaken.
  • Het leveren van bepaalde producties, zoals bijvoorbeeld: een opleidingsprogramma, een formatieberekening, een meting naar het afhandelingspercentage bij de telefooncentrale/KCC ed.
  • Bewustwording creëren binnen het team en in de organisatie, welke impact alle veranderingen hebben op de organisatie en de gevolgen daarvoor voor de inrichting van het KCC, voor het team burgerzaken, voor de formatie, functieprofielen en competenties van de medewerkers, ed.
  • Het bieden van ondersteuning bij het schetsen van het toekomstbeeld voor de langere termijn. 
  • Het opstellen van een projectplan of uitvoeringsplan voor de herinrichting van het KCC/ team burgerzaken.

Kortom: met een advieskaart heeft u altijd een ervaren senior adviseur als sparringpartner stand-by, die u op afroep adviseert en ondersteunt. De insteek die door onze adviseurs wordt gekozen, gaat altijd uit van maatwerk en van een pragmatische en praktische aanpak, die aansluit bij uw  behoefte en uw organisatie.

U kunt al een advieskaart afnemen van minimaal 20 uur, tegen een uurtarief van € 100,- per uur excl. B.T.W. en exclusief reiskosten. U betaalt achteraf op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.