Op het gebied van advisering bied ik de volgende producten en diensten aan:

. Herijken of opstellen van dienstverleningsconcept

· Opstellen uitvoeringsplan of routekaart transformatie dienstverlening/KCC

· Opstellen strategisch opleidingsplan

· Formatieberekeningen

· Dienstverleningsbarometer

· Opstellen servicenormen en/of dienstverleningsovereenkomst

· Klantcontactanalyse

· Belevingsonderzoek: hoe ervaart de klant uw dienstverlening?

· Inhoudelijk advies over inrichting managementdashboard

· Bedrijfsvoeringsvraagstukken

· Advieskaart

Herijken of opstellen dienstverleningsconcept: gericht op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en uw ambities voor de dienstverlening en het KCC.

Opstellen uitvoeringsplan of routekaart voor implementatie van een dienstverleningsconcept: in een routekaart vertaal ik uw ambities voor de dienstverlening en het KCC naar een concreet (meerjaren) uitvoeringsplan.

Opstellen strategisch opleidingsplan: gericht op de visie van uw organisatie en de ambities voor dienstverlening, het KCC en het burgerzaken van de toekomst.

Formatieberekening: advies over de benodigde formatie van uw afdeling of team, rekening houdend met de (toekomstige) ontwikkelingen in de markt, zoals ‘het team van de toekomst’ en ‘de nieuwe identiteit van burgerzaken’.

Dienstverleningsbarometer: de dienstverleningsbarometer is een meetinstrument en geeft een duidelijke weergave waar uw organisatie staat ten aanzien van de huidige en de gewenste dienstverlening. De meting wordt getoetst aan de hand van de 4 pijlers op dienstverlening: klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur.

Bedrijfsvoeringsvraagstukken: kostenbeheersing, verbetering van de klantgerichtheid en klanttevredenheid, optimalisatie van werkprocessen, het verbeteren van doorlooptijden, de kanteling naar een klantgerichte organisatie en cultuurverandering (van buiten naar binnen), transities van teams KCC en burgerzaken.

Opstellen servicenormen en/of dienstverleningsovereenkomst: een KCC werkt nauw samen met interne en externe (keten)partners. Samenwerkingsafspraken tussen partijen worden vaak vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Ik geef u graag handreikingen om in samenspraak met uw partners (intern en extern) goede afspraken te maken.

Klantcontactanalyse: deze tool geeft inzicht in het afhandelingspercentage van de 1e lijns dienstverlening (balie/receptie/telefonie) van het KCC en maakt inzichtelijk op welke wijze dit afhandelingspercentage te verhogen is.

Advieskaart: advies op afroep over dienstverleningsvraagstukken.