Gericht op adviseurs en kwaliteitsmedewerkers

Programma

Deze leergang richt zich specifiek op de rol van adviseur of kwaliteitsmedewerker dienstverlening en op het verder ontwikkelen van de dienstverlening in de context van alle veranderingen in de omgeving.

Hoe stel je je dienstverleningsvisie bij? en kun je deze vertalen naar de huidige situatie? Kwaliteitszorg, servicenormen, monitoring, management dashboard, al deze aspecten komen aan bod. We zoomen in op het vereenvoudigen van werkprocessen en het verkorten van doorlooptijden.

Hoe ga je om met de diverse krachtenvelden en belangen? en hoe adviseer en begeleid je de organisatie en de medewerkers in verandering?

Resultaat

Je bent in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en deze te vertalen naar de dienstverlening in je eigen organisatie. Door een combinatie van hard skills en soft skills kun je veranderingen effectief in praktijk brengen en implementeren. Je verzamelt input voor het schrijven van een businesscase en een implementatieplan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

Opzet en aanpak

De leergang is gebaseerd op de 4 pijlers voor dienstverlening: klantcontact – informatievoorziening – bedrijfsvoering – cultuur. Hierbij zijn de servicekanalen Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch, Persoonlijke, Social Media (S.T.E.P.S.) van de burger het vertrekpunt.
Voorafgaand aan de leergang inventariseren we aan de hand van een intake wat de leerdoelen, onderwerpen en verwachtingen zijn.

Duur: 6 dagen
Kosten: 3.250,-