Programma

Naarmate de gemeentelijke dienstverlening meer vanuit generieke afdelingen plaatsvindt, ligt de inhoudelijke expertise vaak bij de vakspecialisten. Managers sturen op hoofdlijnen en op competenties, terwijl de medewerkers vaak ook over de inhoud met de manager willen klankborden. Deze cursus beoogt een brug te slaan tussen deze twee werelden. In het programma wordt aandacht besteed aan: de geschiedenis van de bevolkingsboekhouding en de burgerlijke stand; thematische behandeling van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied burgerzaken, zoals onder andere: BRP, Persoonsinformatievoorziening, Basisgemeente, Ontwikkelingslijnen binnen het vakgebied. Daarnaast komen organisatieaspecten aan bod, zoals: Verkiezingen, Organisatieontwikkeling Burgerzaken, E-burgerzaken, plaatsenafhankelijke dienstverlening, introductie besturingsmodel, e.d.

Resultaat

De cursus is specifiek bedoeld voor teamleiders of managers met lijnverantwoordelijkheid voor het vakgebied Burgerzaken of KCC, zonder specifieke inhoudelijke kennis of werkervaring op dit vakgebied. U krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied en in de specifieke cultuuraspecten van een afdeling Burgerzaken, wat u zal helpen om het team effectiever aan te kunnen sturen.

Aanpak en opzet

In de cursus wordt een unieke combinatie aangeboden van vakinhoudelijke kennis, managementvaardigheden en dagelijkse praktijk.

Duur: 2 dagen
Kosten: 775,- per persoon