Programma

De leergang voor teamleider KCC richt zich specifiek op de operationele aansturing van het KCC.
In het ‘harde’ deel leer je over alle technische aspecten die nodig zijn om op adequate wijze een team KCC aan te sturen. Je leert een klantgericht dienstverlening op te bouwen over alle servicekanalen vanuit het KCC en regie te voeren op klantcontact. Andere voorbeelden zijn het leggen van knips; het leren verbeteren van werkprocessen en doorlooptijden; formatieberekeningen, personeels-en opleidingsplannen en slimme werkroosters; het werken met servicenormen, monitoring en het verstrekken van meetgegevens; content beheer; praktisch projectmatig werken en het implementeren van zaakgericht werken.

Het ‘zachte’ deel richt zich op het leidinggeven aan een operationeel team, vanuit een dienstverlenende visie. Hoe neem je medewerkers en de organisatie mee in verandering, hoe kun je een omslag cre�ren naar een klantgerichte cultuur in houding en gedrag.

Resultaat

Je leert vanuit de praktijk hoe je de dienstverlening via het KCC verder kan ontwikkelen. Je bent in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en deze te vertalen naar het KCC van jouw gemeente. Door de combinatie van hard en soft skills weet je veranderingen effectief in praktijk te brengen. En je leert: doelen te stellen, planmatig te werken, de waan van de dag te beheersen en te bouwen aan een klantgerichte cultuur.

Aanpak en opzet

De leergang is gebaseerd op de 4 pijlers voor de dienstverlening; klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur. Hierbij zijn de servicekanalen Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch en Persoonlijk (S.T.E.P.) van de burger het vertrekpunt. De leergang is uiterst praktisch van opzet. Theorie, praktijkvoorbeelden, werkopdrachten en leren van elkaar wisselen elkaar af.

Duur: 9 lesdagen, 18 dagdelen
Kosten: 3.375,-