Dienstverlening kan vanzelfsprekend altijd beter. Maar hoe?! De Dienstverleningsbarometer maakt dit helder!O

Met de dienstverleningsbarometer krijgt u een helder beeld hoe uw dienstverlening ervoor staat, niet alleen binnen het KCC, maar ook in de rest van de organisatie. De dienstverleningsbarometer is samengesteld uit de 34 bouwstenen van kantcontact en interactie; een aantal open vragen en de aandachtsgebieden van het Organisatie-ontwikkel model; te weten: medewerkers, dienstverleningskanalen, kwaliteitsnormen, klantonderzoek, meten en monitoren, organisatie, processen, informatievoorziening, cultuur, communicatie en leiderschap.

Met de dienstverleningsbarometer krijgt u een helder beeld hoe uw dienstverlening ervoor staat, niet alleen binnen het KCC, maar ook in de rest van de organisatie. De dienstverleningsbarometer is samengesteld uit de 34 bouwstenen van kantcontact en interactie; een aantal open vragen en de aandachtsgebieden van het Organisatie-ontwikkel model; te weten: medewerkers, dienstverleningskanalen, kwaliteitsnormen, klantonderzoek, meten en monitoren, organisatie, processen, informatievoorziening, cultuur, communicatie en leiderschap.

Resultaat

De barometer levert een adequate positiebepaling op. Daarnaast geeft de barometer een duidelijk beeld waar u staat met uw dienstverlening ten opzichte van uw visie en dienstverleningsconcept. Met de uitkomsten van de barometer kunt u de verwachtingen intern managen naar zowel MT, College als Raad toe in het kader van de gestelde ambities.

Werkwijze

Tijdens een interactieve workshop vullen wij samen met een aantal sleutelfunctionarissen uit uw organisatie de dienstverleningsbarometer in. Wij verwerken de gegevens in een handzaam rapport, voorzien van een positiebepaling, quick wins en aanbevelingen over mogelijke vervolgstappen. Onze Dienstverleningsbarometer laat u daarmee direct zien waar u aan toe bent.