Als KCC of afdeling dienstverlening werk je nauw samen met interne en externe (keten) partners. Samenwerkingsafspraken tussen beide partijen worden vaak vastgelegd in een DVO: een dienstverleningsovereenkomst. Wij geven u graag handreikingen om in samenspraak met uw partners (intern en extern) goede afspraken te maken.

Aanpak en opzet

Na het vaststellen van de behoeften op basis van uw dienstverleningsconcept, helpen wij u bij het vaststellen van het serviceniveau tussen het KCC en de (keten)partners met de wensen met betrekking tot de responstijden van telefonie, email, sociale media, de bereikbaarheid, het afhandelingsniveau, de verantwoordelijkheden en de verantwoordingscyclus. Uiteraard bieden wijook begeleidingsbijeenkomsten aan na de invoering van de overeengekomen DVO’s.