Ik help gemeenten bij het herijken van hun dienstverleningsconcept, hoe hier draagvlak voor te creëren en hoe dit concreet te vertalen naar een meerjaren uitvoeringsplan. Ik richt me daarbij ook op bedrijfsvoering vraagstukken, zoals: kostenbeheersing, verbetering van de klantgerichtheid en klanttevredenheid, optimalisatie van werkprocessen, het verbeteren van doorlooptijden, de  kanteling naar een klantgerichte organisatie en cultuurverandering (van buiten naar binnen), transities van teams KCC en burgerzaken.

Ik werk vanuit vier kernwaarden, omdat effectieve en duurzame verandering alleen mogelijk is, wanneer de volgende vier kernwaarden als noodzakelijke ingrediënten aanwezig zijn:

  • In de praktijk;
  • Iedereen doet mee;
  • Op het harde en op het zachte;
  • Werken vanuit de basis op orde.

Mijn werkwijze is uiterst praktisch en altijd op maat van de organisatie. Dat wil zeggen, niet alleen maar mooie plannen maken, maar er nog beter in zijn om deze naar de praktijk te vertalen en daadwerkelijk te implementeren. Ik sta dan ook dagelijks met “de voeten in de klei” en werk vanuit het principe “de basis op orde”.

Ik ontwikkelde hiervoor een uitgebreid pakket van diensten en opleidingen, zoals o.a.: interim management, projectleiding, advies, trainingen en workshops op medewerkers-, managers-, en organisatieniveau.

Wilt u meer weten over de inzet voor een ervaren interim manager, adviseur of projectleider publieke dienstverlening of over het herijken van uw dienstverleningsconcept; de transities binnen KCC/burgerzaken, het opstellen van een uitvoeringsplan of een business case, neem dan contact met mij op via info@siekageldof.nl of via telefoonnummer: 06 – 10 28 18 59