Gericht op informatieadviseurs en medewerkers

Programma

Informatie neemt een steeds belangrijkere rol in binnen gemeentelijke organisaties door de verdergaande digitalisering. Gemeenten worstelen vaak met deze digitale transformatie.

Bijvoorbeeld bij de implementatie of doorontwikkeling van zaak- en procesgericht werken, het digitaliseren van documenten en archieven en het invoeren en gebruiken van basisregistraties.

Specifiek ontwikkeld voor informatieadviseurs of -medewerkers in de informatievoorziening die willen doorgroeien, deze leergang. Binnen de leergang voor informatie adviseur worden 3 aspecten gebundeld, namelijk: inhoudelijke kennis, adviesvaardigheden en organisatie verandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het driehoeksmodel om vanuit verschillende invalshoeken het vakgebied informatiemanagement te benaderen. Je leert om de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden te begrijpen en vanuit daaruit je rol als adviseur te vervullen.

Resultaat

Je vergroot je competenties op vakinhoudelijk gebied, maar bent ook in staat om kennis en inzichten op een effectieve manier over te brengen op de organisatie. Je kunt de verbinding maken tussen ICT, informatievoorziening en de organisatiedoelstellingen. Je kunt hierover op een professionele wijze adviseren en weet deze op een gestructureerde wijze te implementeren. Vanuit je rol van adviseur kun je de organisatie effectief begeleiden in de omslag naar digitaal werken.

Programma

De leergang bestaat uit 7 modules, die ook als losse cursus gevolgd kunnen worden.

Werkwijze

Als concreet resultaat van de leergang lever je een plan van aanpak op, dat direct toepasbaar is in de praktijk en voer je een adviesgesprek.

De leergang wordt verzorgd door een team van docenten, die specialist zijn op het gebied van kennis en vaardigheden en staan dagelijks met de voeten in de klei. Hierdoor is een hoog praktijk gehalte van de leergang gegarandeerd.

Duur: 12 lesdagen, 24 dagdelen
Kosten: € 4.500,-