Exclusief voor teamleiders en managers Publiekszaken/KCC organiseer ik regelmatig leernetwerkbijeenkomsten of actualiteitendagen.

Programma

Binnen dit leernetwerk komen leidinggevenden en coördinatoren Publiekszaken / KCC bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten, expertise te ontwikkelen en nieuwe ideeën en inspiratie op te doen.

Resultaat

Het leernetwerk biedt leidinggevenden en coördinatoren Publiekszaken / KCC de mogelijkheid om met collega’s uit andere gemeenten kennis te maken en expertise te delen. Elke bijeenkomst verzorgt voor een ander relevant en actueel thema dat door verschillende gastsprekers wordt toegelicht.

Aanpak en opzet

Elke bijeenkomst van het leernetwerk kent een andere thematiek. Afgelopen oktober hebben we het in de gemeente Urk gehad over de doorontwikkeling van digitale dienstverlening, social media en webcare, digitale loketkeuze en formulierengenerator en doorontwikkeling overige contactkanalen en dienstverlening (welke stappen zet je, hoe neem je medewerkers mee etc.)
Zo gaan we het bijvoorbeeld in de bijeenkomst van april hebben over de AVG, e-herkenning, eIDAS en klantreizen.

Locatie: op locatie bij een gastgemeente
Kosten: € 675,-