Specifiek ontwikkelde cursussen voor managers, teamleiders en adviseurs dienstverlening binnen uw organisatie:

· Cursus adviseur KCC/dienstverlening

· Cursus teamleider KCC/dienstverlening

· Cursus manager KCC/dienstverlening

· Cursus informatieadviseur

· PID-stop bijeenkomsten

· Leren leiding geven aan een KCC

· Cursus leren leidinggeven aan een KCC

· Cursus voor manager KCC/Burgerzaken

Cursus adviseur KCC/dienstverlening: deze cursus richt zich specifiek op de rol van adviseur of kwaliteitsmedewerker dienstverlening en op het verder ontwikkelen van de dienstverlening in de context van alle veranderingen in de omgeving.

Cursus teamleider KCC/dienstverlening: deze cursus voor teamleider KCC richt zich specifiek op de operationele aansturing van het KCC.

Cursus manager KCC/dienstverlening: deze cursus is bedoeld voor teamleiders of managers met lijnverantwoordelijkheid binnen het vakgebied publiekszaken. U krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied en in de specifieke cultuuraspecten van een afdeling publiekszaken.

Cursus informatieadviseur: binnen de cursus voor informatie adviseur worden 3 aspecten gebundeld, namelijk: inhoudelijke kennis, adviesvaardigheden en organisatieverandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het driehoeksmodel om vanuit verschillende invalshoeken het vakgebied informatiemanagement te benaderen.

PID-STOP bijeenkomsten: kwartaalbijeenkomsten voor managers, teamleiders en adviseurs Dienstverlening over actuele onderwerpen om kennis te delen en te netwerken.

Cursus leren leiding geven aan een KCC: deze cursus is bedoeld voor (senior) medewerkers, als je doorgroeit in je loopbaan en voor het eerst gaat leidinggeven aan een KCC.

Cursus voor manager KCC/burgerzaken: deze cursus is bedoeld voor teamleiders of managers mijn lijn verantwoordelijkheid voor het vakgebied KCC of burgerzaken, zonder specifieke inhoudelijke kennis of werkervaring op het vakgebied.