In deze opleiding leert u als KCC-coach op te treden. U gaat aan de slag met het planmatig, systematisch en doelgericht beoordelen van klantcontacten gevolgd door het coachen van medewerkers.

Programma
Het gaat om het vaststellen van mogelijkheden tot verbetering bij medewerkers en in processen.
In deze, op de praktijk gerichte training, worden u handreikingen geboden om zelf als KCC-coach op te treden. We zoomen in deze training in op zowel de “zachte” kant als op de “harde” kant van coaching.

Resultaat
Na het volgen van deze opleiding, kunt u:
• De mogelijkheden tot verbetering bij medewerkers vaststellen;
• De mogelijkheden tot verbetering in processen vaststellen;
• Feedback geven én ontvangen;
• De theoretische achtergrond van coaching en feedback begrijpen

Aanpak en opzet
Aan de hand van praktijkoefeningen oefen je met het uitvoeren van coaching en het geven en ontvangen van feedback. Zo worden sterke kanten en mogelijke aandachtspunten zichtbaar.
We zetten professionele coachingstools in, waaronder de 5-A Analyse. Deze analyse vormt de gespreksleidraad; u leert deze werkwijze eigen maken. Naast theorie wordt er veel geoefend in het uitvoeren van coaching en coachingsgesprekken.

Aandachtspunten en mogelijke valkuilen worden uitvoerend belicht, waaronder inzicht hebben in jezelf (kritisch zelfvermogen) en welk effect het gedrag van de coach heeft op de medewerker. Daarbij komen persoonlijke leerdoelen, persoonlijke voorkeursstijlen en effectief feedback geven en ontvangen aan bod. Maar ook, weten hoe je een veilige omgeving kunt creëren tussen de coach en de medewerker en medewerkers kunt inspireren om zich te ontwikkelen en te laten groeien in hun functie.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af en er wordt veel geoefend met het uitvoeren van
coachingsgesprekken. Dit gebeurt onder andere door mee te luisteren, gesprekken te analyseren en het toepassen van de coachingsformulieren. De docent kan hierbij desgewenst “regietoneel” inzetten, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers.

De opleiding tot KCC coach is direct toepasbaar in de praktijk en wordt ook Incompany gegeven.

Duur: 3 dagen, 6 dagdelen
Kosten: 1.500,-