Tot hoever reikt de dienstverlening vanuit het KCC?  Wie zijn er bij betrokken en uit welke “laag” van de organisatie? De ProductenKnipAnalyse (KPA) bepaalt de ‘diepte’ van de knip per vakgebied, met daarin een 1e-, 2e- dan wel 3e-lijns dienstverlening.

Resultaat

De KPA geeft gemeenten inzicht welke formatie de dienstverlening nodig heeft. Ook wordt duidelijk waar verschuivingen plaatsvinden van dienstverlening naar de 3e-, 2e- en 1e-lijn.

Aanpak en opzet

Na het op maat maken van een productenlijst, bepalen we gezamenlijk per product criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op uw dienstverleningsconcept en de inrichting van het KCC. Aan de hand daarvan kan concreet bepaald worden welke formatie u nodig heeft. Ook wordt duidelijk:

  • Waar verschuivingen plaatsvinden van dienstverlening naar de 3e-, 2e- en 1e-lijn;
  • Welke besparingen dit eventueel kan opleveren;
  • Welke gevolgen dit heeft voor de kanteling van de organisatie;
  • Welke knelpunten er eventueel zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering.